Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
07.11.2008
Правителството на Япония стартира нова програма за изпращане на доброволци-преподаватели по японски език и култура в България

На 7 ноември т. г. посланикът на Япония Н. Пр. Цунехару Такеда и вицепремиерът и министър на външните работи на България Ивайло Калфин подписаха официалните ноти за стартиране на новата програма за изпращане на преподаватели-доброволци по японски език и култура в България.

Едно от дейностите в сферата на икономическото сътрудничество, оказвано от правителството на Япония на България, беше изпращането на 243 доброволци, които работеха в различни български институции в рамките на представителството на Японската агенция на международно сътрудничество JICA в София. Между тях 62 души бяха преподаватели по японски език. Една от целите на провежданото обучение по японски език в България беше в новите условия на глобализация да се развие у младото поколение толерантност към “другата” култура и да се задълбочи познаването на японския език и култура.

Днес броят на изучаващите японски език в България непрекъснато се увеличава. Хора от различни поколения избират да учат японски. Все повече български училища въвеждат японския език и култура като задължителен или свободно избираем предмет в учебните си програми и досега българските образователни институции срещаха пълно съдействие от страна на японските доброволци от JICA.

През 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския съюз, като още през 2006 г. страната излезе от списъка на развиващите се държави, които са обект на подпомагане по линия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие OECD. Провеждането на програмите на правителството на Япония за икономическо подпомагане на България също се намират в заключителен етап. През март 2009 г. със закриването на представителството на JICA в България, ще приключи и дейността на японските доброволци, в това число и на преподавателите на японски език. Поради изключително високата оценка на дейността им от страна на български организации на местно равнище обаче, както и поради необходимостта да се осигури приемственост и продължаване на учебния процес по японски език, японската страна взе решение да продължи подпомагането на японското езиково обучение в България.

Със съдействието и разбирането на българското правителство, правителството на Япония създаде нова организация за изпращане на доброволци по японски език и култура, която ще замести вече приключилата програма на JICA. Реализирането на новата схема стана възможно в навечерието на юбилейната за Япония и България 2009 г., когато ще бъде отбелязана 50-годишнината от възстановяването на двустранните дипломатически отношения. Предстои японската страна да изпрати преподаватели по японски език и култура за срок от две години, които ще работят в български училища и университети с преподаване на японски език. През януари 2009 г. в България ще пристигнат първите седем преподаватели-доброволци, които освен че ще преподават японски език в София, Велико Търново, Русе и Свищов, ще водят и часове по калиграфия, чайна церемония, японска музика, обличане на кимона, анимация и др.

Япония се надява, че по този начин все повече българи ще имат възможност да се докоснат до японския език и култура, което от своя страна ще осмисли дейността на японските доброволци и ще се превърне в стимул за тях във всекидневната им работа в България. Очаква се също така програмата да подпомогне активния двустранен обмен между Япония и България в навечерието на предстоящия 50-годишен юбилей.

Едновременно с България правителството на Япония стартира аналогични програми още в Румъния, Полша и Унгария.