Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2015г.
 

2015г.

2014г.

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title

06.02.2015

Вече функционира сайт за малки и средни предприятия „J Good-Tech“

Отскоро функционира сайт за малки и средни предприятия „J Good-Tech“. Негови създатели са малките и средни предприятия в Япония и „Механизма за развитие на инфраструктурата за развитие на малките и средни предприятия“, представляващ самостоятелно юридическо лице.

Сайтът „J Good-Tech“ бе създаден след внимателен подбор на малки и средни предприятия, които притежават авангардни технологии и продукти в цяла Япония, за установяване на контакт с тях посредством предоставяне на  информация в страната и чужбина.

Основните функции на сайта са както следва:

/1/  Функция, която не изисква регистрация за членство:

Тази функция позволява търсене на информация за технологиите и изделията на японските малки и средни предприятия по отрасли и поле на дейност;

/2/ Функция, която изисква регистрация за членство, единствено чрез регистриране на мейл адрес:

/а/ Търсачка, която позволява търсене на детайлна информация на авангардни технологии и продукти на малките и средни предприятия в Япония по отрасли и поле на дейност, съгласно т. /1/;

/б/Чрез регистриране на поле на дейност или тема, които представляват интерес за Вас, можете да получавате мейли с информация за конкретни технологии, продукти и фирми, свързани с тях, както и за изложби на фирми по Ваш избор, за които сте се регистрирали;

/3/ Функция, която позволява използването на фирмена информация при допълнителна регистрация:

/а/ Може да се възползвате от тази функция като направите заявка за обмен на информация с фирми, които са качили свои продукти на сайта „J Good-Tech“ , да водите бизнес преговори с тях и др.

/б/Ако Вашата фирма има да решава конкретни задачи, можете да изберете предприятие от сферата на дейност, която ви интересува, да изпратите информация за това, което Вие е необходимо и да получите съответното предложение.


Сайтовете на „J Good-Tech“ са разработени в два езикови варианта на следните адреси в интернет:

https://jgoodtech.smrj.go.jp/?locale=ja (на японски език)

https://jgoodtech.smrj.go.jp/?locale=en (на английски език)