Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2016г.
 

2016г.

2015г.

2014г.

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title

16.03.2016

Годишна среща на японския посланик с българските участници в Програмата за интеркултурен обмен AFS

На 10 март 2016 г. в резиденцията на японския посланик в София се проведе среща на участниците от България в международната програма за обмен AFS. Присъстваха 49 гости, сред които 19 участници в AFS.

Програмата се администрира от AFS-Japan с финансовото съдействие на компанията Мейджи и организационната подкрепа на посолството на Япония в България. Предоставя възможност за 6-седмичен престой на български ученици в Япония и има за цел да насърчи обмена между младите хора от двете страни. От 2009 г. насам ежегодно се провежда селекция на кандидати от 18 СОУ „Уилям Гладстон” в София, Националната търговско-банкова гимназия и СОУ „Васил Левски” – гр. Русе, като най-добрите четирима от тях взимат участие в програмата. От 2015 г. в нея вече имат възможност да участват и ученици от 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“. Общият брой на българските ученици, участвали в AFS, вече възлиза на 28 души.

В словото си към присъстващите посланик Такаши Коидзуми изрази своята радост от факта, че в рамките на създадената група на българските участници в AFS, те не само продължат да поддържат връзки помежду си и да обменят информация, но и през настоящата 2016 г. едно ядро от тях предприемат вече конкретни стъпки за учредяването на Асоциация „AFS-България“.

Г-н Хиромичи Оно, експерт от AFS-Japan, благодари за възможността да общува с вече бивши участници по програмата и изрази надежда, че българските ученици ще се превърнат в своеобразен културен мост, свързващ България и света.

Пламен Тодоров, участник в първата за България AFS програма през 2009 г. и заместник-председател на Образователната организация „Интеркултурни обмени – България“ сподели пред гостите за предстоящото учредяване на „AFS-България“.

Официалната част на срещата завърши с последователни презентации на четиримата участници в програмата през 2015 г., в които те с много снимки споделиха с присъстващите своите впечатления от Япония – за живота си там, за приемните си семейства и японските си приятели.

 

Моменти от срещата
Участниците в AFS през 2015 г.