Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2016г.
 

2016г.

2015г.

2014г.

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title

01.04.2016

Контактна точка за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Япония

С цел поощряване на преките чуждестранни инвестиции в Япония, Министерството на външните работи на Япония създаде Контактна точка за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции към задграничните дипломатически мисии на страната, за оказване подкрепа на чуждестранни фирми с намерения да инвестират в Япония.   

При наличие на запитвания можете да се свържете със съответната контактна точка за Република България, чиято контактна информация е публикувана по-долу:

Контактна точка за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Япония

Лице за контакт: Хирое Такахаши, първи секретар в Посолството на Япония в Република България (икономически въпроси)
Email:kigyoshien@sf.mofa.go.jp
Тел. (централа):+359-2-971-2708
Факс (централа):+359-2-971-1095

Запитвания по отношение на преките чуждестранни инвестиции също така могат да се отправят и към Японската организация за външната търговия (JETRO), с електронен адрес: http://www.jetro.go.jp/en/ .