Japanese (日本語)
<< Начало | Политика и икономика | Теми от японската дипломация | 2012г.
 

2013г.

2012г.

title

Теми от японсаката дипломация 2012г.

2012г.
Позиция на Япония за Такешима и исторически факти