Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Български организации свързани с Япония | Българска Федерация по кендо
 
<

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Българска Федерация по кендо

В България Кендо започва активно да се практикува след политическите промени през 1989 г. Благодарение на подкрепата на посолството на Япония в България, в началото на 90-те години вече е обособена група от ентусиасти, които водят подготовка под ръководството на г-н Хидео Кондо. През октомври 1993 г. е учредена и Българска федерация по кендо. След тежките първи години, назрява необходимостта от чужда помощ от квалифицирани инструктори. Установяват се контакти с Японската агенция за международно сътрудничество (ДЖАЙКА /J.I.C.A.) и в частност програмата „Японски доброволци за международно сътрудничество” (J.O.C.V.). Така Българската федерация по кендо е първата спортна организация, която се възползва от помощта на J.O.C.V. и стъпилият на българска земя през март 1994г. инструктор по кендо – Г-н Ясухару Сайма е първият преподавател-доброволец в спортната сфера. Благодарение на ползотворното сътрудничество на Българска федерация по кендо с JICA в България завършват мандат общо шестима доброволци, което допринася за повишаването на квалификацията на българските треньори и спортното майсторство на състезателите от националния отбор. През 2001 г. БФ Кендо е приета за редовен член на Европесйката федерация по кендо, а от 2006 г. е член на Международната федерация по кендо. През 2003 г. Федерацията получава лиценз за дейността си от Държавната агенция за младежта и спорта (днес Министерство на физическото възпитание и спорта).

Днес БФКендо администрира кендо, иайдо и джодо, които се практикуват от над 150 души в 9 клуба – София, Пловдив, Габрово, Бургас, Варна, Шумен и Русе.

За контакти:
Александър Арабаджийски - Председател на Българска федерация по кендо
e-mail: office@kendo.bg
Тел. +359 885 834 154 факс. +359 2 945 71 80

Официален сайт на Българската федерация по кендо:
http://www.kendo.bg