Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Български организации свързани с Япония | Великотърновско дружество за приятелство България – Япония
 

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Великотърновско дружество за приятелство България – Япония

Великотърновското дружество за за приятелство България - Япония е учредено на 1 май 2004 г. във Велико Търново. Дружеството е организация с нестопанска цел, която работи за взаимното опознаване между двата народа, популяризиране на постиженията им в областта на културата, образованието, науката и спорта, за пълноценния и активен обмен на информация за съвременната и традиционната култура на двете страни и др. Сред приоритетите на дружеството е побратимяването на Велико Търново с град в Япония със сходни исторически и културни дадености, организирането и провеждането на срещи на великотърновската общественост с изявени представители на японската култура, наука и образование, младежки пленери по изкуства, както и други събития, свързани с открояване културната идентичност на побратимените градове и насърчаване на културния диалог между тях.

Сред учредителите са представители на бизнеса, образованието, културата и обществената сфера.Членове на организацията са кметът на града д-р Румен Рашев, ректорът на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” проф. д-р Иван Харалампиев (бивш), Мартин Тодоров, президент на Националната федерация по айкидо, Пламен Караджов, изпълнителен директор на Гранд хотел “Велико Търново”, както и преподаватели и студенти от ВТУ, специалност “ Приложна лингвистика” с преподаване на японски и английски език.

За контакти:
Валентина Дянкова, председател
ул. Филип Тотю 6, Велико Търново 5000
e-mail: tzarevgrad_tarnov@abv.bg
URL: http://jbassociation.com/
Фейсбук: http://www.facebook.com/JapanBulgarianAssociation
Youtube: http://www.youtube.com/japbulassociation