Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Български организации свързани с Япония | Българско дружество за приятелство с Япония (Варна)
 

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Българско дружество за приятелство с Япония (Варна)

Сдружението „Българско дружество за приятелство с Япония” е учредено на 13 март 2008 г. в гр. Варна.

Сдружението е организация с обществено-полезна дейност. Основна цел на Сдружението е да работи за установяване и поддържане на контакти и сътрудничество с организации и градове в Япония, с цел осъществяване на обмен в сферата на културата, спорта, туризма и икономиката.

За постигане на тази цел Сдружението работи за популяризиране в България на японската култура, бит, традиции, научни, технологични и други постижения; провеждане на дни на японската култура; обмен на творци на културата, науката и образованието, както и участието в провеждането на културни прояви; организиране на курсове по японски език и възможности за обмен на деца и младежи от двете страни, които имат интерес от запознаване с културата на двете страни; стимулиране на свободен обмен на идеи и информация на знания чрез организиране на конференции, семинари, срещи,фестивали и конкурси; установяване на контакти с други юридически лица с нестопанска цел у нас и в Япония и участие в съвместни проекти за обучения и обмяна на опит.

Учредители на Сдружението са представители на бизнеса, образованието, културата. Членове на Сдружението са ректорите на Медицинския университет, Варна - проф. Анелия Клисарова, на Варненския свободен университет – проф. Анна Недялкова; Кметът на Община Аксаково – Атанас Стоилов; директорът на Фестивалния комплекс – Илия Раев, поетесата Елка Няголова; художникът Никола Манев; бизнесмени, юристи, преподаватели, студенти и специалисти от различни сфери, обучавали се и специализирали в Япония .

Сдружението се ръководи от Управителен съвет с председател – Виолета Минчева, Председател на Апелативен съд - Варна.

Сдружението е инициирало провеждането на конкурс и изложба на оригами, произведени от ученици от СОУ ”Найден Геров” в гр. Варна, както и празник на белоцветната вишна в гр. Копривщица в къщата-музей на поета Димчо Дебелянов; срещи с японски творци, гостували в гр. Варна. Незабравима ще остане срещата с малките балетисти от Япония взели участие в Международния балетен конкурс, проведен през месец август 2009 г. С участието на сдружението, гр. Варна през 2009 г. бе домакин на откриване на юбилейните чествания посветени на 50 годишнината от възстановяване на дипломатическите отношения между България и Япония. Особено ползотворно и високо оценяваме двудневно посещение и среща с японския посланик Н.Пр. Цунехару Такеда, проведена на 14 и 15 февруари 2009 г.

На 25 март 2010 г. се проведе изложба на икебана, изработена от български деца и на детски рисунки, предоставени от Сдружение ”Хирошима-България” както и организирането на седмица на японското кино.

За контакти: Варна, бул.” Сливница” № 2, Фестивален комплекс, Мария Димитрова – секретар на Управителния съвет и Румяна Попова, Фестивален комплекс, e mail: bulgaria.japan@gmail.com