Japanese (日本語)
<< Начало | Информация за Япония | Култура | Но и Кьоген
 

Празници през годината в Япония

Архитектура

Изкуство

Бунраку

Мода

Градини

Икебана

Японската култура на хранене

Японският език

Кабуки

Свободно време

Литература

Музика

Но и Кьоген

Поп култура

Религия

Чайна церемония

Световното наследство на ЮНЕСКО в Япония


Но и Кьоген

Най-старият в света все още жив театър

    Но и Кьоген са две от общо четирите форми на класически японски театър, наред с Кабуки и Бунраку. Но, който най-общо казано включва комичния театър Кьоген, се оформя като обособена театрална форма през 14 в., а днес това е най-старата запазена театрална форма в света. Въпреки че, Но и Кьоген се развиват заедно и не могат да бъдат отделени, в много аспекти те са коренно противоположни. Но е изцяло символичен театър и акцентира върху ритуала и внушението сред изчистена естетична атмосфера, докато при Кьоген ударението пада върху стремежа публиката да се разсмее.История на театър Но

    В началото на 14 в. театрални трупи от различни театрални движения обикалят страната и под закрилата на висшата класа дават представления в будистки и шинтоистки храмове, по време на фестивали и др. Стилът на игра саругаку често бива прилаган в тези представления. Великолепните драматурзи и актьори Канами (1333-1384) и синът му Дзеами (1363-1443) трансформират този стил и създават Но, като формата на театъра се запазва и до днес. Канами въвежда музиката и танците от популярното представление кусемай в саругаку и така привлича вниманието и покровителството на шогун Ашикага Йошимицу от рода Муромачи (1358-1408). След смъртта на Канами, Дзеами оглавява трупата Кандзе. Покровителството на Йошимицу му предоставя възможността да доизчисти естетичните принципи на Но - мономане (имитация) и юген (естетичен идеал под влиянието на дзен будизма, който поставя ударение върху загадъчното и дълбинното). Освен че написва някои от най-известните пиеси от репертоара на театър Но, Дзеами пише и поредица от есета, в които определя стандартите за игра на пиеси Но. Тези стандарти се спазват и през следващите няколко века. След падането на шогуната Муромачи Но получава признание и закрила от военния лидер Тойотоми Хидейоши и през 17 в. театър Но става "законна собственост" на шогуната Токугава. През тези години играта става дори още по-бавна и тържествена отколкото по времето на Дзеами. След падането и на шогуната, през периода Мейджи (1868-1912) театър Но се запазва благодарение на всеотдайни актьори като Умевака Минори I (1828-1909) и покровителството на висшата класа. След края на Втората световна война популярността на Но зависи изцяло от публиката. Днес театър Но разчита на малка, но постоянна група от отдадени на това изкуство любители на театъра, както и на значителен брой аматьори, които плащат, за да бъдат обучени в техниките на пеене и танцуване в Но. През последните години широка популярност добиват нощните представления на театъра, известни под името такигино. Те се играят на открито под светлината на факли и главно през лятото в будистки храмове, шинтоистки параклиси и паркове.Елементи на театърът Но

Сцена

    Сцената на театър Но, която обикновено е била поставяна на открито, а днес е част от една по-голяма структура, сама по себе си е истинско произведение на изкуството. Главната й част е с размери 6 м на 6 м, построена е от полиран японски кипарис (хиноки) и е закрита от пищен покрив в шинтоистки стил. Към главната сцена има така наречени мост (хашигакари), който отвежда към нея. В дясната задна част на главната сцена е отделено място за музиканти и хор. На задната стена на сцената е нарисуван бор и той е единственият декор за пиесите. Хорът и актьорите описват с думи обстановката в отделните действия. Трима или четирима музиканти (хаяшиката) седят в задната част на сцената и свирят на флейта, малък барабан (коцудзуми) и голям барабан (оцуздуми). Когато пиесата го изисква, в музикалния съпровод се включва и голям барабан, поставен на пода (тайко). Хорът (джиутай), чиято главна задача е да пее думите и мислите на главния герой, седи от дясната страна на сцената.

Маски, роли, костюми и умения

    Много хора в Япония и извън страната, които не знаят много за театър Но, все пак са се срещали с това изкуство посредством прочутите маски, които често са показвани по музеи и изложби. Различните маски се разделят на няколко основни типа: млада жена, стар мъж, демон и пр. Дори маските, които се използват за една и съща роля, имат няколко почетни нива (курай). Тези нива определят развитието на ролята и пиесата. Радост и тъга могат да се изразят с една и съща маска чрез лека промяна на сенките, които падат върху нея. Обикновено маска носи само главният герой (шите), въпреки че в някои пиеси и придружаващите го актьори (цуре) са с маски. Поддържащите актьори (ваки), техните придружители (вакидзуре) и детските герои (коката) не носят маски. Освен с маските, театър Но е известен и с пищните си костюми, които силно контрастират с голата сцена и ограничените движения на актьорите. Костюмът на шите (главния герой) е от пет слоя и външна украса от брокат. Той създава внушително впечатление на сцената, а понякога ефектът бива подсилен от великолепни червени или бели перуки. Способността на шите и ваки да създават впечатление за обемност с едно движение се подчертава от различните умения на ръцете, от които най-важно е сгъването на ветрило (чикей). Ветрилото се използва както за представяне на предмет, например кама или черпак, така и за различни действия - повикване или наблюдаване на луната.Програма и пиеси

    Една традиционна програма за театър Но, включва 5 пиеси Но, отделени от 3 или 4 пиеси Кьоген. Днес обаче в повечето случаи програмата е съставена от 2 или 3 пиеси Но с 1 или 2 пиеси Кьоген. И програмата, и всяка отделна пиеса имат театралната структура джо-ха-кю (въведение, изложение, бърз финал), като обикновено пиесите имат 1 действие - джо, З действия - ха и 1 действие - кю. Репертоарът на Но включва Окина - играе се само в специални случаи и е по-скоро ритуален танц, отколкото пиеса, както и около 240 налични пиеси, които са разделени в пет групи. Първата група обхваща пиеси за боговете (ваки но) и в тях шите първоначално играе човешко същество, а по-късно става бог. Днес тази група пиеси се играят сравнително рядко. При тях движенията са изключително забавени дори и за стандартите на театър Но. Втората група включва военни пиеси (шура-моно). В повечето от тях мъртъв воин от губещата страна във войната между родовете Тайра и Минамото умолява свещеник да се помоли за спасението на душата му. Пиесите, в които се използват перуки (кацура-моно), са третата група пиеси. Често те представят красива влюбена жена от периода Хейан (794-1185). Четвъртата група е най-широко разпространена и се нарича "различни пиеси но" (дзацу но), тъй като обхваща най-различни теми. Петата последна група е представена от пиеси за демони (кири но). При тях актьорите се движат по-бързо, отколкото при пиесите от другите групи и обикновено в първото действие шите се появява в човешки образ, а във второто се разкрива като демон.Една пиеса Но: "Аои-но Уе"

    Пиесата "Аои-но Уе" ("Лейди Аои") е най-често поставяната пиеса от репертоара на театър Но. Авторът на пиесата е неизвестен. Дзеами я преработва, а сюжетът се базира на части от романа „Сказание за Принц Генджи”, написан от Мурасаки Шикибу през 11 в. В началото на пиесата дворцов служител обяснява, че лейди Аой, бременната съпруга на дворцовия благородник Генжди, е болна и че са извикали магьосницата Терухи, за да се опита да познае духа, който я е обладал. Сгъната одежда в предната част на сцената представлява лейди Аои. Магьосницата (цуре - актьор, придружаващ главния герой) извиква духа, обладал лейди Аои. Духът (шите - главен герой) приближава. (Шите носи маска на дейган за отмъстителни женски духове.) Това е лейди Рокуджо, пренебрегнатата любовница на Генджи. Тя сама или чрез репликите на хора говори за ефимерната същност на щастието в този свят и за гнева си към лейди Аои, породен от факта, че тя е съпруга на Генджи. (Наскоро лейди Рокуджо е била унизена на един фестивал, когато носилката й е била изместена от носилката на лейди Аои.) Духът на лейди Рокуджо минава напред и удря с ветрило лейди Аои. После застава в дъното на сцената, където помощници го закриват от публиката и шите сменя маската си на дейган с маска на хання - маска на женски демон. Дворцовият служител извиква глашатая, за да събере планинските будистки отшелници (ваки - поддържащи актьори), за да изгонят духа. След началото на обреда за изгонването на духа, шите застава в центъра на сцената с маска на демон и с демонски жезъл. Завързва се борба и молещите се отшелници надделяват над гневния дух на лейди Рокуджо. Този триумф на будистките закони и спасението на лейди Аои рязко отличават пиесата от романа „Сказание за Принц Генджи”, където лейди Аои умира при раждането сина на Генджи.История на Kьоген

    Смята се, че Кьоген е пренесен от Китай в Япония през 8 век или дори по-рано. През следващите няколко века от тази форма на забавление се оформя течението саругаку и в началото на 14 в. в саругаку ясно се отделят два стила: сериозни пиеси Но и хумористични пиеси Кьоген. Като елемент от театър Но, Кьоген е под покровителството на военната аристокрация до реставрацията на Мейджи (1868 г.). Оттогава традицията на Кьоген се поддържа от фамилни трупи главно от школите Идзуми и Окура. Днес професионалните Кьоген актьори изпълняват пиесите самостоятелно или като част от програмите на театър Но.Представления и пиеси

    С думата Кьоген обикновено се обозначават независими комични пиеси, които се играят между две Но пиеси, но тя се използва и за роли, при които един актьор на Кьоген поеме роля в пиеса Но (известно още и като аи-кьоген). Освен че е неразривна част от пиесите Но, Кьоген е и своеобразен мост между първото и второто действие на пиесите. При развитието на театъра постепенно актьорът, който изпълнява Кьоген застава сам на сцената и обяснява на разговорен език сюжета на пиесата. Това позволява на Но шите да смени костюма си и улеснява разбирането на пиесата от по-необразованата публика. В съвременния репертоар на Кьоген има около 260 независими пиеси. Най-общо те могат да се разделят на: ваки кьоген (пиеси, вещаещи добро), пиеси за даймьо (феодален господар), пиеси Тарокаджа (Тарокаджа е името на слугата, който е главен герой), пиеси муко (зет), пиеси онна (жена), пиеси они (демон), пиеси ямабуши (планински отшелници), пиеси шукке (будистки свещеници), пиеси дзато (слепец), пиеси май (танц) и пиеси дзацу (разни). След дзацу пиесите, най-широко разпространени са пиесите Тарокаджа. Тарокаджа е умен човек от простолюдието, който не може да избяга от съдбата си на слуга, но може да направи живота си малко по-приятен, като се възползва възможно най-добре от положението на господаря си. Костюмите в Кьоген са много по-обикновени от костюмите, използвани в театър Но, и се изработват въз основа на автентични дрехи от Средновековието в Япония. В повечето случаи не се носят маски. Има само около 50 пиеси, в които маската присъства, но тя обикновено не изобразява човешко същество, а различни животни, богове и духове. Противоположно на безизразността в пиесите Но, независимо дали актьорът е с или без маска, в Кьоген актьорите разчитат на силните гримаси, за да постигнат комичен ефект.